Odkaz na oficiální stránky

Hudba / videoklip

Hodnocení:

73 % Dobrá písnička Špatná písnička 27 %

22 lidí

Reklama

Text písně

1. Víš lásko - 0:00
2. Jen já a motýl - 3:47
3. Přijď mi říct - 6:57
4. Pokoj v podkroví - 9:37
5. Kam se to díváš - 13:00
6. Šeptejme - 16:26
7. Nápis - 19:25
8. Poštolka - 22:24
9. Tak pojď - 26:43
10. Láska je to největší - 29:48
11. Nic nového pod sluncem - 33:19
12. Soud nad samohláskou „A” - 37:12
13. Málo mě zná - 40:33


1. Víš lásko - 0:00

Můj svět se skládá z místností
A v každé z nich něco zní
Tam třeba žijou v radosti
V jiné jsou na sebe zlý

Víš, lásko, já se jen dýl rozkoukávám
Mám zatím největší práci i s tím
Říct něco krásnýho, víš, to se stává
Jen co se víc osmělím

Kam, do kterých z těch dveří jít
Je problém můj největší
Strach, jestli vůbec na to mám
Co já vím, zda potěším

Víš, lásko, já se jen dýl rozkoukávám
Já jsem ti slíbila svý písně dát
Já od těch snů strašně moc očekávám
Já nemám chuť něco lhát

Víš, lásko, já se jen dýl rozkoukávám
Mám zatím největší práci i s tím
Říct něco krásnýho, víš, to se stává
Jen co se víc osmělím

Víš, lásko, já se jen dýl rozkoukávám
Já jsem ti slíbila svý písně dát
Já od těch snů strašně moc očekávám
Já nemám chuť něco lhát


2. Jen já a motýl - 3:47

Pod sluncem červnových dnů
Zas prostři náruč, louko má
Zapřáhnem dvojspřeží snů
A mávnem křídly, on a já

Jen já a motýl
Jen já a motýl
Jen já a motýl
Jen já a motýl

Příští den louku pokryl dým
I mračna z hor s deštěm kyselým
A najednou, nade mnou se netřpytíš
Odešels mi kam
Kde bělásku tě mám

Tvá vina asi je v tom
Že žils snem a závratí
Když padne louka či strom
Kdo na to nejvíc doplatí

Jen já a motýl - kdo křídla ztratit má
Jen já a motýl - kdo křídla ztratit má
Jen já a motýl - kdo křídla ztratit má
Jen já a motýl - tak o té louce zpívám

Má stejně kvést jak dřív
Být plná včel, perutí a břív
Kéž jsem to já, kdo má právo mít
Kdo má mít tu čest
Zas nad loukou se vznést

Jen já a motýl
Jen já a motýl


3. Přijď mi říct - 6:57

Přijď mi říct, lásko má
Jak tvé srdce k mému blízko má
Jak ti ležím v hlavě, přijď mi říct
Pár výmyslů i víc

Přijď mi říct mlčením
Pohledem, co s tebou vyměním
Že bys za mé oči duši dal
Jen pokračuj, mluv dál

Slova nemusí být k mání
Nač trápit se tím
Stisk tvých prstů při setkání
Co znamená, já vím

Měl by být zárukou
Že bys chtěl mě nosit na rukou
Hrst mi štěstí dávat
Hrst mi brát
A říct mi své mám rád

Slova nemusí být k mání
Nač trápit se tím
Stisk tvých prstů při setkání
Co znamená, já vím

Měl by být zárukou
Že bys chtěl mě nosit na rukou
Hrst mi štěstí dávat
Hrst mi brát
A říct mi své mám rád

Hrst mi štěstí dávat
Hrst mi brát
A říct mi své mám rád


4. Pokoj v podkroví - 9:37

V pátém poschodí
U dveří na půdu
Byl ostrov přání splněných

Tam jme mohli žít
Tisíc osudů
Pořád se vznášet v oblacích

Já vzpomínám na pokoj v podkroví
Kde na zdech visí mapy snů
Tvůj gramofón
Hrál klobouk ze křoví
Sto krásných dlouhých večerů

Tam jsme mohli mít okna dokořán
Návštěvy ptačí na římsách
Nevadilo nám
Když za letních rán
Déšť na nás mokrou rukou sáh

Já vzpomínám na pokoj v podkroví
Kde na zdech visí mapy snů
Tvůj gramofón
Hrál klobouk ze křoví
Sto krásných dlouhých večerů

V pátém poschodí
Toužili jsme žít
Před světem
Na klíč zamčení

O pár pater níž
Báli jsme se jít
Co když láska zmizí v přízemí

Já vzpomínám na pokoj v podkroví
Kde na zdech visí mapy snů
Tvůj gramofón
Hrál klobouk ze křoví
Sto krásných dlouhých večerů


5. Kam se to díváš - 13:00

Den má nádech modrejch džín
Proč v něm dál jen vidíš stín?
Kam se to díváš?
Plná váza slunečnic
Neříká ti téměř nic
Kam se to díváš?
Tolik hvězd je k vidění
V té noci jasné
Ty však dál máš na očích
Jen sebe sám
Nevidíš to, nad čím já
I jiní žasnem, tak se ptám
Kam se to díváš?
Kam se to díváš?

Úsvit jenž tě probouzel
Připadá ti bez kouzel
Kam se to díváš?
Zlaté mince v jabloních
Drobné sčítáš místo nich
Kam se to díváš?
Tolik cest je k vidění
Co někam vedou
Každý z nás tu má své proč
A má své kam
V očích tvých i duha má
Snad barvu šedou, tak se ptám
Kam se to díváš?
Kam se to díváš?
Kam se díváš?

Vlasů mých si kdekdo všim
Ty však stále zády k nim
Kam se to díváš?
Proč k mým stínům u očí
Pohled tvůj se nestočí
Kam se to díváš?
Podle tvého vidění
Jen splývám s šedí
Neříkám, že krásnější
Jsem nad jiné
Že bych stála za pohled
Snad všichni vědí
Jen ty ne
Kam se to díváš?
Kam se to díváš?
Kam se díváš?


6. Šeptejme - 16:26

Nejlíp se šeptává
Ve tmě a do ucha
Při šeptu nemusíš
Dívat se do očí

No to je zábava
Srdce se rozjuchá
Stačí hlas přidusit
Stěží se namočíš

Šeptání do ucha
Nás všechny sbližuje
Jak děti hrajem si
Na poštu nejtišší

Domluva předtucha
Šeptání miluje
Pošeptej jednomu
Všichni tě uslyší

Tak šeptej do lidí
Ať se to roznese
Šeptání do vrby
Už není moderní

Duši si uklidíš
Že ptákům z profese
Všechno se vyvrbí
Maj život nádherný

Jen slušně
Jen slušně
Ať slyší ten
Kdo má slyšet

Jen slušně
Jen slušně
Vždyť nahlas
Je někdy tiše

Jen slušně
Jen slušně
Slova jsou
Z cukru i biče

Jen slušně
Jen slušně
Prý se dá
Dokonce křičet

My na tyhle rady
Nedbejme, nedbejme
Pokud budem tady
Šeptejme, šeptejme

My na tyhle rady
Nedbejme, nedbejme
Pokud budem tady
Šeptejme, šeptejme, šeptejme...


7. Nápis - 19:25

Co všechny lidi tolik upoutává
Kam se to všichni dívají
A proč se náhle všichni usmívají
Co vlastně hlavou kývají

Před chvílí byli všichni zamlčení
Nějaký zázrak se to stal
Všichni se dívají tam někam vzhůru
Jak by jim kdosi pokyn dal

Tam na štítu domovním
Září nápis - mám tě rád
Každý sám se v duchu ptá
Který blázen to moh psát
Jak tam vůbec vyšplhal
Kde se v něm ten nápad vzal
Každý sám by se té strašné výšky bál

I já v tom hloučku lidí mlčky stojím
Z tvého vzkazu radost mám
A všichni tvá si slova přisvojují
Ten nápis nepatří jen nám

Tam na štítu domovním
Září nápis - mám tě rád
Každý sám se v duchu ptá
Který blázen to moh psát
Jak tam vůbec vyšplhal
Kde se v něm ten nápad vzal
Každý sám by se té strašné výšky bál

Tam na štítu domovním
Září nápis - mám tě rád
Každý sám se v duchu ptá
Který blázen to moh psát
Jak tam vůbec vyšplhal
Kde se v něm ten nápad vzal
Každý sám by se té strašné výšky bál


8. Poštolka - 22:24

Je tě jen půl, můj měsíční princi
Nad tebou úl ze stříbrných mincí

Dívám se k vám
A na špičky stoupám
Možná dotknu se vás
Jednou dotknu se vás
Kdo zná
I když nepatrná
Příliš nepatrná
Jsem já

Nejsem nic víc
Než poštolka hloupá
Než jen chudá příbuzná
Duhy a vás - vás, hvězdy mý
Jenže nejsem nic míň
Než v písni hlas
Co křídly třás
Nad zemí

Hrajte mi dál na nebeský tamtam
Možná i já svý blížence mám tam
Na dosah jsou, jen ruku k nim vztáhnout

I když nepatrná
Jak jsem nepatrná
To znám
Vzdor však táhne mě dál
Můj vzdor táhne mě dál
Tam k vám

Nejsem nic víc
Než poštolka hloupá
Než jen chudá příbuzná
Duhy a vás - vás, hvězdy mý
Jenže nejsem nic míň
Než v písni hlas
Co křídly třás
Nad zemí

Nejsem nic víc
Než poštolka hloupá
Než jen chudá příbuzná
Duhy a vás - vás, hvězdy mý
Jenže nejsem nic míň
Než v písni hlas
Co křídly třás
Nad zemí


9. Tak pojď - 26:43

Tak pojď, nebe spolu otevřem
Tak pojď, opustíme chvíli zem
Tak pojď se chvíli dívat jen do mraků
Tak pojď, co zvláštního v oblacích naleznem
Honem pojď, tak pojď

Oblohou oči jdou
V mracích tváře hledají
Tam jsem já
Ty jsi ten bílý mráček toulavý
Podívej, teď se nám k zlatým horám zatoulal
Teď se nám rozplynul, přemýšlím, jakou podobu zase vzal

Už vím, co pro tebe význam má
A věř, mě to samé zajímá
Tak pojď, co zvláštního v oblacích naleznem
Tak pojď si zase náš lepší svět teď hned vymýšlet
Tak pojď

Oblohou oči jdou
Vidí nevídaný děj
A já zas toužím zahlédnout tam tvůj obličej
Tys mě sám naučil třeba bláznivou věc říct
Tys mě sám objevil, ukázal
Že je hodnějších lidí víc

Oblohou oči jdou
Vidí nevídaný děj
A já zas toužím zahlédnout tam tvůj obličej
Tys mě sám naučil třeba bláznivou věc říct
Tys mě sám objevil, ukázal
Že je hodnějších lidí víc

Tys mě sám objevil, ukázal
Že je hodnějších lidí víc


10. Láska je to největší - 29:48

Dálkou, voňavých nocí
Se snáší
Se ke mně pocit, jak jsou ta časná rána příjemná
Vážím teď víc než dříve
Každý den, který přijde
Ve kterém létám ve svých představách

Z kousků těch nocí a dní
Skládám svět ideální, který je lepší než ten včerejší
Vznáším se jako peří
Já jsem z těch, kteří věří
Že právě láska je to největší

Vzácný souzvuk duší
Žádná síla nepřehluší
Nejlíp každou bolest vyléčí
Tím, co nám svět chystá, já jsem skálopevně jistá
Ze všeho, co najdem
Láska je to největší

Z kousků těch nocí a dní
Skládám svět ideální, který je lepší než ten včerejší
Vznáším se jako peří
Já jsem z těch, kteří věří
Že právě láska je to největší

Vzácný souzvuk duší
Žádná síla nepřehluší
Nejlíp každou bolest vyléčí
Tím, co nám svět chystá, já jsem skálopevně jistá
Ze všeho, co najdem
Láska je to největší


11. Nic nového pod sluncem - 33:19

Džus dopíjím
Číšník šel by už spát
Kouř tolik pálí do očí
Pár milenců šeptá si své přání
Mít rok jen ze samých červenců

Ty trápíš, mě trápíš
Už jsem nedočkavá
A venku jdou tmou
Jen stíny nás dvou

Nic nového pod sluncem
Že nás láska připoutává
Nic nového pod sluncem
Že už samoty se budem bát
Figuríny z výkladů
Stejný úsměv bez ustání
Nic nového pod sluncem
Štěstí není jen se smát

Máš zpoždění
Snad jsi na to zvyklý
Já zástup kluků odmítám
Mám o tě strach
Z budky ti vyzváním
Vídám tě snad jen na fotkách

Ty trápíš, mě trápíš
Už jsem nedočkavá
A venku jdou tmou
Jen stíny nás dvou

Nic nového pod sluncem
Že nás láska připoutává
Nic nového pod sluncem
Že už samoty se budem bát
Figuríny z výkladů
Stejný úsměv bez ustání
Nic nového pod sluncem
Štěstí není jen se smát

Nic nového pod sluncem
Že nás láska připoutává
Nic nového pod sluncem
Že už samoty se budem bát
Figuríny z výkladů
Stejný úsměv bez ustání
Nic nového pod sluncem
Štěstí není jen se smát

Nic nového pod sluncem
Že nás láska připoutává
Nic nového pod sluncem
Že už samoty se budem bát
Figuríny z výkladů
Stejný úsměv bez ustání
Nic nového pod sluncem...


12. Soud nad samohláskou „A” - 37:12

Samohláska „A” ve tvém mám tě rád
Už jen zřídka zní
Jak se to může stát
Samohláska „A”, někdo nám ji vzal
Jen ve tvém slůvku já
Ozývá se dál

Slyš soud nad samohláskou „A”
Co z něžných slov teď vytrácí se nám
Slyš soud nad samohláskou „A”
Je vinna tím, že špatný spánek mám
Tečka za větou, nic víc
Tečka, není dál co říct

Co ty znáš a víš o samohlásce „A”
Sebelásce tvé zbytečná se zdá

Slyš soud nad samohláskou „A”
Co z něžných slov teď vytrácí se nám
Slyš soud nad samohláskou „A”
Je vinna tím, že špatný spánek mám
Tečka za větou, nic víc
Tečka, není dál co říct

Soud nad samohláskou „A”
Když horký dech v ní není téměř znát
Slyš soud nad samohláskou „A”
Má lásko, mám tě rád


13. Málo mě zná - 40:33

Dětství jak splašené spřežení zmizelo v dál
Pryč je ten krásný čas, kdy táta s námi si hrál
Vzpomínka na první bál
Svět tenkrát krásný se zdál
Pak přišlo loučení
A první nabitý sál

Málo mě zná, málo mě zná
Kdo o mně říká
Že lásku mou, že lásku mou
Snadno si získá
Sláva a úspěchů pár
Mamon a ctitelů žár
Nosánek nahoru že prý už teď nosívám

Málo mě zná, málo mě zná
Kdo o mně říká
Že lásku mou, že lásku mou
Každý si získá
To se vám jenom tak zdá
Ten, kdo mě trochu víc zná
Jistě mi za pravdu
Jistě mi za pravdu dá

Úplně normální holka, jsem obyčejná
Na tom nic nezměním, zůstanu stále stejná
Radost i starosti mám
Pár dobrých lidiček znám
S nimi se raduju, když zdraví a štěstí mám

Málo mě zná, málo mě zná
Kdo o mně říká
Že lásku mou, že lásku mou
Snadno si získá
Sláva a úspěchů pár
Mamon a ctitelů žár
Nosánek nahoru že prý už teď nosívám

Málo mě zná, málo mě zná
Kdo o mně říká
Že lásku mou, že lásku mou
Každý si získá
To se vám jenom tak zdá
Ten, kdo mě trochu víc zná
Ví, že jen jednoho, jednoho já ráda mám
Reklama
Reklama

Informace

Přidáno: 31. 7. 2015 - 11:00 | Kategorie: Směsi | ID: 15446

Podrobné statistiky
Web používá cookies. OK Info